2019.03.22 දින සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය

ගාල්ල මහා නගර සභාවට වසර 150 ක් පිරීම, වත්මන් සභාවේ වර්ෂ පූර්ණය හා ගාල්ල මහා නගර සභාවට ආශිර්වාද පිණිස පවත්වනු ලැබූ සර්ව ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක් 2019.03.22 හා 23 දෙදින පවත්වනු ලැබිණි. මෙහිදී කතෝලික ආගමික වතාවත් කළුවැල්ල කතෝලික දෙව්මැදුරේදී, හින්දු ආගමික වතාවත් කළුවැල්ල හින්දු කෝවිලේ දී, ඉස්ලාම් ආගමික වතාවත් ගාල්ල කොටුව මීරාන් ජුම්මා දේවස්ථානයේ දී හා සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය හා 2019.03.23 දින හීල දානමය පිංකම ගාල්ල මහා නගර සභාවේ දී පැවැත්විණි. මෙම ආගමික වතාතවත් ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා නාගරික කෙමාසාරිස්තුමිය, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශයේ දේශපාලනික හා ප්‍රභූ සාමාජිකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා අලංකාරවත් ලෙස පැවැත්විණි.

ඡායාරූප සඳහා අපගේ නිල facebook පිටුව වෙත පිවිසෙන්න