ගාල්ල හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන

ගාල්ල හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ ඇතිවී තිබෙන ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය මර්ධනය කිරීම සඳහා ඩෙංගු මර්ධන විශේෂ වැඩසටහනක් 2019.04.18 දින පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරිණි. ගාල්ල හිරිඹුර සුලෙයි මානියා මහා විද්‍යාලය අසලින් ආරම්භ කල මෙම වැඩසටහන සඳහා...

ඩෙංගු මර්ධනය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව

ගාල්ල හිරිඹුර ප්‍රදේශයේ ඇතිවී තිබෙන ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය මර්ධනය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්වු අතර

LED වීථි පහන් කට්ටල 3000 ක් සවිකිරීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ආරම්භ කර ඇති පුර නැගුමට වැඩ දහසක් වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල නගරය ආලෝකමත් කිරීම සඳහා LED වීථි පහන් කට්ටල 3000 ක් සවි කිරීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය 2019.04.05 දින ගාල්ල සමුද්‍ර මාවතෙන් ආරම්භ විය.

2019.03.22 දින සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය

ගාල්ල මහා නගර සභාවට වසර 150 ක් පිරීම, වත්මන් සභාවේ වර්ෂ පූර්ණය හා ගාල්ල මහා නගර සභාවට ආශිර්වාද පිණිස පවත්වනු ලැබූ සර්ව ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක් 2019.03.22 හා 23 දෙදින පවත්වනු ලැබිණි.

ටෙන්ට් පුටු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදා දීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පුර නැගුමට වැඩදහසක් වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල මහා නගර සභාවට අනුබද්ධ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිති සඳහා ටෙන්ට් පුටු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ හා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් බෙදා දීමේ වැඩසටහන 2019.02.27 දින ගාල්ල ධර්මපාල උද්‍යානයේ දී

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බැනර් කටවුට් ඉවත් කිරීම

දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල නගරයේ අලංකාරත්වයට හානි වන අයුරින් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බැනර් හා කටවුට් ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.01.22 දින ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මොරගොඩ ඇල ව්‍යාපෘතිය පිළිබද නිරීක්ෂණය කිරීම

දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා නාගරික කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු නිලධාරීන් හා එම ව්‍යාපෘතිය භාර නිලධාරීන් විසින් ගාල්ල මොරගොඩ ඇල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු පිළිබදව නිරීක්ෂණය කිරීම

2019 වර්ෂයේ මැහුම් හා සූපවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සිසුවියන් .....

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් නොමිලේ පවත්වනු ලබන මැහුම් හා සූපවේදී පුුහුණු පාඨමාලා සඳහා නව සිසුවියන් ලියාපදිංචි කිරීම

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල දරුවන්ට නොමිලේ පාසල් පොත් ලබාදීම

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වල දරුවන්ට නොමිලේ පාසල් පොත්