විද්‍යුත් පුස්තකාලය | ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ පුස්තකාලය

e-librarye-library

 

e-library

විද්‍යුත් පුස්තකාලය මගින් ලබාගත හැකි සේවා පහසුකම්

 • විද්‍යුත් පොත්පත් පරිහරණය : e-books
  රජයේ ගැසට්පත‍්‍ර, අ. පො. සාමාන්‍ය පෙළ/උසස් පෙළ ප‍්‍රශ්නෝත්තර, නවකතා, සාහිත්‍ය ග‍්‍රන්ථ, පරිගණක තාක්‍ෂණය, සඟරා ආදිය . . .
 • බහුමාධ්‍ය විශ්වකෝෂ පරිහරණය
 • අධ්‍යාපනික වීඩියෝ දර්ශන වීඩියෝ චිත‍්‍රපටි නාට්‍ය පරිහරණය
 • ස්වයංක‍්‍රීය අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් පරිහරණය
 • සිතියම් පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීම
 • තොරතුරු සැපයීම
  රාජ්‍ය අංශයේ සේවා පිළිබඳ තොරතුරු
  රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු
 • අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම
  ඉන්ටර්නෙට් භාවිතය සඳහා පහසුකම් ලබාදීම හා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය ලබාදීම
  ඉන්ටර්නෙට් තුලින් දුරස්ථ වීඩියෝ සංවාද හා ඇමතුම් සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම
 • තොරතුරු තාක්ෂණ ප‍්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම