විශ්ව ළමා දින උත්සවය 2022 වර්ෂය

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන විශ්ව ළමා දින උත්සවය 2022 වර්ෂය සඳහා ද ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පෙරපාසල් දරු දැරියන් 550 ට ආසන්න ප්‍රමාණයකගේ සහභාගීත්වයෙන් ගාල්ල, ධර්මපාල උද්‍යානයේ දී 2022.10.11 දින උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. මෙම උත්සවය ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා,

2022.05.20 දින මකුළුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

සීඝ්රයෙන් පැතිර යන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්රියාත්මක කර ඇති ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන යටතේ 2022.05.20 දින මකුළුව ග්රාම නිලධාරී වසමේ මාර්ග දෙපස කාණු සුද්ද කිරීම, මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිදුකෙරිණි.

2022.05.19 දින කරාපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

සීඝ්රයෙන් පැතිර යන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්රියාත්මක කර ඇති ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන යටතේ 2022.05.19 දින කරාපිටිය සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරී කොට්ඨාශයේ මාර්ග දෙපස කාණු සුද්ද කිරීම, මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිදුකෙරිණි.

2022.05.18 දින පෙට්ටිගලවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

සීඝ්රයෙන් පැතිර යන ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්රියාත්මක කර ඇති ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන යටතේ 2022.05.18 දින පෙට්ටිගලවත්ත ග්රාම නිලධාරී වසමේ මාර්ග දෙපස කාණු සුද්ද කිරීම, මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සිදුකෙරිණි.

අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල පාසල් සිසු සිසුවියන් සඳහා නොමිලයේ අභ්‍යාස පොත් හා උපකරණ කට්ටල බෙදාදීම - 2022

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක පුර නැගුමට වැඩ දහසක් වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ගාල්ලේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල පාසල් සිසු සිසුවියන් සඳහා නොමිලයේ අභ්‍යාස පොත් හා උපකරණ කට්ටල 12000 ක් බෙදා දීමේ වැඩසටහනේ

2022.02.25 දින නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිලධාරීන් පැමිණීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ සහ නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිලධාරීන් අතර අදහස්, දැණුම හා අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ නුවරඑළිය මහා නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපති චන්දන ලාල් කරුණාරත්න මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්ය නගරාධිපතිතුමිය ඇතුළු ගරු මහජන නියෝජිතයින් හා නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් 2022.02.25 දින ගාල්ල මහා නගර සභාව වෙත පැමිණි අතර එහි දී ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් පාලනය වන කසළ ප්රතිචක්රීකරණ ඒකකය, ගොඩනැගිලි සුන්බුන් ප්රතිචක්රීකරණ ඒකකය, ගාල්ල

2022.02.17 දින පූර්ණ වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ගාල්ල මහා නගර සභාව සතු ධර්මපාල උද්‍යානය විවෘත කිරිම

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් පූර්ණ වශයෙන් නවීකරණය කරන ලද ගාල්ල මහා නගර සභාව සතු ධර්මපාල උද්‍යානය විවෘත කිරිම අතිගරු ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2022.02.17 වන දින සිදුවිය. තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු ගරු අමාත්‍ය නාමල් රජපක්ෂ මැතිතුමා, වැවිලි කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා,

2022 පෙබරවාරි මස 02, 03, 04 හා 06 දිනයන්හි කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2022 පෙබරවාරි මස 02, 03, 04 හා 06 දිනයන්හි ගාල්ල, ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ දි වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි දරුවන් හා පුද්ගලයින් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු, දෙවන හා තුන්වන මාත්‍රාව ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර

2022.01.26 LED වීථි පහන් සවිකිරීමේ තෙවන අදියර සමාරම්භක උත්සවය

පුර නැගුමට වැඩ දහසක් තේමාව යටතේ ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල LED වීථි පහන් කට්ටල 5000 ක් සවිකිරීමේ වැඩසටහනේ තෙවන අදියරේ සමාරම්භක උත්සවය 2022 ජනවාරි 26 දින ගාල්ල මොරිස් පාරේ හා හිරිඹුර පාරේ වීථි පහන් කට්ටල සවි කරමින් ආරම්භ කල අතර ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත ජී. සහබන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

2022.01.09 දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උත්සව සේවා සමූපකාර සමිතියේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

සීමාසහිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උත්සව සේවා සමූපකාර සමිතියේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2022.01.09 දින සමූපකාර රෝහලේ හෙද විදුහල් ශාලාවේ දී පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමා, එම සමිතියේ නිළධාරී මණ්ඩලය හා සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය